64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

O firmie ...

 

Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "Audiator" Spółka z o.o. powstała w 2000 roku i świadczy kompleksowe usługi związane z archiwizacją, przechowywaniem, obsługą i udostępnianiem dokumentacji.

 

Oferujemy również usługi brakowania i niszczenia dokumentacji, której okres przechowywania minął.

 

Zarząd Spółki oraz jej pracownicy posiadają wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane do prowadzenia przedmiotowej działalności Ponadto kwalifikacje uzupełniane są poprzez system kursów i szkoleń, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

 

W 2005 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych i tym samym posada uprawnienia do przechowywania dokumentacji.

 

Spółka posiada oddział w Szczecinie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000125063 oraz Składnice Akt w Rogoźnie i w miejscowości Szydłowo.

 

Wykonaliśmy usługi archiwizacyjne oraz przechowyjemy i obsługujemy dokumentację ponad 150 podmiotów gospodarczych.

 

Rozszerzyliśmy zakres usług o prowadzenie archiwów zakładowych oraz skanowanie dokumentacji i archiwa elektroniczne.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług szczegółowo zaprezentowanych na naszej stronie.

 

Wersja do druku