64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Archiwizacja dokumentów

 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne zobowiązują podmioty gospodarcze, organizacje państwowe, samorządowe i inne do właściwego zabezpieczenia i przechowywania akt, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji pracowniczej.

Oferta naszej firmy wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom proponuje między innymi usługę archiwizacji dokumentów.

Zakres usługi obejmuje:

•  opracowanie dokumentów kategorii A, tzw. „wieczystych”  wraz z przekazaniem zasobu do Archiwum Państwowego;

•  archiwizowanie akt kategorii B, w tym dokumentów dotyczących zatrudnienia i płac;

•  porządkowanie dokumentacji technicznej (obiekty, grunty, infrastruktura);

•  brakowanie i niszczenie  akt, których termin przechowywania minął z uwzględnieniem wymaganej przepisami procedury w tym zakresie;

•  stworzenie pełnej ewidencji zgromadzonych akt (forma elektoniczna i papierowa);

•  wykonanie topografii zarchiwizowanych akt w podziale na magazyny, regały, półki (określenie położenia pojemnika    w  archiwum);

Kolejne etapy archiwizacji dokumentów:

•  kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,

•  systematyzacja akt według komórek organizacyjnych,

•  klasyfikacja akt w układzie rzeczowym,

•  formowanie jednostek archiwalnych, ich weryfikacja i opis,

•  opracowanie środków ewidencyjnych (forma elektroniczna lub papierowa)

•  wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz z pełnym udokumentowaniem jej brakowania;

•  wykonanie wszelkich innych prac określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Z naszej strony postaramy się odpowiedzieć na wszystkie zapytania w jak najkrótszym czasie

Wersja do druku