64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Brakowanie i Niszczenie dokumentów

Zapraszamy do korzystania z usługi, profesjonalnego, ściśle nadzorowanego brakowania i niszczenia dokumentów wszystkich typów w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Usługa polega na wydzieleniu z zasobu aktowego tej dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania określony przepisami archiwalnymi upłynął, i przygotowaniu do poufnego niszczenia akt polegającego na bezpiecznym, nieodwracalnym i fizycznym zniszczeniu dokumentów.

Z chwilą odbioru od Państwa dokumentacji przeznaczonej do brakowania i zniszczenia, podlega ona stałemu nadzorowi naszych pracowników. Do momentu fizycznej likwidacji jest ona przechowywana w naszym archiwum, stale monitorowanym i zabezpieczonym systemami alarmowymi na wypadek włamania lub pożaru. Dodatkowo, na workach służących do transportu tych dokumentów zakładane są plomby, zrywane tuż przed umieszczeniem ich w maszynie niszczącej. Cały proces niszczenia może być nadzorowany przez Państwa pracownika, lub też mogą Państwo otrzymać jego nagranie. Po ostatecznej anihilacji, wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia.

Wersja do druku