64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Archiwa elektroniczne

W przypadku archiwum elektronicznego redukcja kosztów jest bardzo duża. Bardzo ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo dokumentów, które już nie giną, nie niszczą się, nie dekompletują i nie mogą zostać powielone w sposób niekontrolowany. Elektroniczny obieg dokumentacji pozwala również na uniknięcie kolizji kompetencji oraz zapewnia szybki dostęp do potrzebnych dokumentów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów oferujemy wykonanie komputerowej ewidencji wynagrodzeń obejmującej cały zachowany w jednostce zasób z lat ubiegłych. Proponowane rozwiązanie umożliwia błyskawiczne wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

Baza obejmuje ewidencję pracowników za cały okres istnienia jednostki oraz dane o ich wynagrodzeniu naniesione na podstawie posiadanej przez jednostkę dokumentacji - list płac, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych i innych.

Wykonana w ten sposób baza nie jest aplikacją zamkniętą, istnieje możliwość bieżącej aktualizacji poprzez dodawanie wynagrodzeń za kolejne mijające miesięczne lub roczne okresy.

Proponujemy także możliwość zlecenia nam obsługi byłych pracowników w zakresie wydawania niezbędnych im zaświadczeń i odpisów akt.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość naszych usług.

Wersja do druku