64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Cennik usług

I. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości
   opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz. U. nr 28 poz.240 z 2005 r. )

 1. za sporządzenie kopii świadectw pracy - 17,00 zł
 2. za sporządzenie kopii,  z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwa pracy dokumentu z  zakresu stosunku  pracy,
  w  tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia  - 4,00 zł
 3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4,00 zł
 4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35,00 zł
 5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 8,00 zł
 6. za  sporządzenie odpisu  skróconego wysokości zarobków  na  podstawi  list  płac,  za każdą pozycję  zestawienia
  (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4,00 zł                       

II. Podstawa prawna - Uchwała Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
    Ośrodka Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR'' Sp. z o.o. z dnia  07.12.2010 r.

 1. koszty administracyjne  -  82,71 zł   obowiązujące w I kw.2020 r.
  ( wartość zmienna, wynikająca z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszanago przez GUS)
 2. zaświadczenia: - 75,00 zł
 • o zatrudnieniu
 • o dodatkach dewizowych
 • wykaz rejsów
 • o zatrudnieniu w szczególnych warunkach

 

Do sumy podanych wyżej cen dolicza się należny podatek VAT.

 

Wersja do druku