64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o. o. z siedzibą w Pile, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

W przypadku, gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe Pani/Pana przedstawicieli lub pracowników, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o przekazanie tym osobom informacji o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

  1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych "AUDIATOR" Sp. z o. o. z siedzibą w Pile, ul. Sikorskiego 33.
    W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OA i UE "AUDIATOR" Sp. z o. o. oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem OA i UE "AUDIATOR" Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 33,64-920 Piła, e-mail: odpe@audiator.com.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, z usług których OA i UE "AUDIATOR" Sp. z o.o. korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez OA i UE "AUDIATOR" Sp. z o.o. uzasadnionego interesu Administratora Danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do Pani/Pana profilowania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OA i UE "AUDIATOR" Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych w części jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Wersja do druku