64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Archiwum zakładowe

Proponujemy Państwu usługę outsourcingową w zakresie przechowywania – w formie czasowego depozytu -  całości dokumentacji wytworzonej przez Państwa Firmę, która nie jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania firmy. Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje, że wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów prawa w zakresie archiwizacji wytworzonej dokumentacji przejmuje nasza firma.

W ramach tej usługi proponujemy Państwu następujący rodzaj usług:

a)  założenie archiwum zakładowego od podstaw,

b)  opracowanie rzeczowego wykazu akt,

c)  uporządkowanie istniejącego archiwum zakładowego,

d)  okresowe prace w nadzorowanym archiwum zakładowym,

e)  przechowywanie i obsługa powierzonych dokumentów.

 

W ramach każdego rodzaju usługi propnujemy  kompleksowy zakres usług, który obejmuje:

•  opracowanie dokumentów kategorii A, tzw. „wieczystych”  wraz z przekazaniem zasobu do Archiwum Państwowego;

•  archiwizowanie akt kategorii B, w tym dokumentów dotyczących zatrudnienia i płac;

•  porządkowanie dokumentacji technicznej (obiekty, grunty, infrastruktura);

•  brakowanie akt, których termin przechowywania minął z uwzględnieniem wymaganej przepisami procedury w tym zakresie;

•  stworzenie pełnej ewidencji zgromadzonych akt (forma elektoniczna i papierowa);

•  wykonanie topografii zarchiwizowanych akt w podziale na magazyny, regały, półki (określenie położenia pojemnika w
    archiwum);

•   niszczenie dokumentacji wybrakowanej, której okres przechowywania upłynął i wywóz na makulaturę

 

Proponowana usługa niesie za sobą wymierne korzyści finansowe dla Państwa Firmy poprzez redukcję kosztów działalności w zakresie np.:

•   zwolnienia przestrzeni biurowych i użytkowych,

•   brak kosztów przekazywania akt z poszczególnych komórek organizacyjnych do archiwum,

•   ograniczenie kosztów z funkcjonowaniem archiwum zakładowego (systemy alarmowe, przeciwpożarowe, monitorowanie 
     temperatury powietrza i jego wilgotności.

 

Oferty przygotowywane  są indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Klienta.

Wersja do druku